Lut
14
W jakich warunkach kredyt gotówkowy jest najtańszy?

Praktycznie każdy kredytobiorca interesuje się możliwie najtańszym kredytem gotówkowym, w którym występują niskie koszty pozaodsetkowe, a także oprocentowanie nominalne. W jakich jednak warunkach funkcjonowania gospodarki krajowej kredyt gotówkowy charakteryzuje się maksymalną opłacalnością dla przeciętnego gospodarstwa domowego? W artykule ocenisz przede wszystkim wpływ cyklu koniunkturalnego i polityki monetarnej (optymalizacji stóp procentowych) na sektor kredytów krótkoterminowych oraz długoterminowych. Dzięki temu znacznie lepiej podejdziesz do typowania najlepszych ofert w bankach detalicznych i firmach pożyczkowych, a znajdziesz je na portalu splatka.pl.

Znaczenie polityki monetarnej na rynku kredytowym
Niskie stopy procentowe ustalane standardowo przez banki centralne na całym świecie stanowią o opłacalności wszystkich rodzajów zadłużenia, oczywiście przy pominięciu tzw. kosztów pozaodsetkowych. W kraju od dekady obowiązują niskie stopy procentowe, a statystyki branży kredytowej mówią wyraźnie o wzroście zainteresowania pożyczkami krótkoterminowymi, kredytami hipotecznymi, ale już nie w walutach obcych, tylko w złotówkach, kredytami ratalnymi w sklepach. Kredyt gotówkowy jest najtańszy paradoksalnie tuż po zakończeniu kryzysu finansowego, bo wtedy banki centralne obniżają znacząco stopy procentowe. To inaczej luzowanie polityki pieniężnej, które ma doprowadzić do pobudzenia makroekonomicznych wskaźników. Polityka monetarna odgrywa sporą rolę w nowoczesnej teorii ekonomii. Bez nadzoru banków centralnych nie ma mowy o prawidłowej regulacji cyklu koniunkturalnego. Niektórzy specjaliści, szczególnie z Austriackiej Szkoły Ekonomii podnoszą wątek wywoływania cyklów koniunkturalnych właśnie przez manipulowanie stopami procentowymi. Aktualny system na pewno szybko się nie zmieni, a wymagałby gruntowanych reform na wielu poziomach. Kredyt gotówkowy jest również znacznie tańszy po ograniczeniu kosztów pozaodsetkowych ustawami. Odgórne limity dobrze wpłynęły na kredytobiorców, natomiast jednocześnie wyeliminowały z sektora kredytowego wiele podmiotów, najczęściej nieuczciwych lub ze złą strategią zarządzania.

Jak obniżyć dodatkowo koszty kredytu gotówkowego?
Jeżeli pracujesz solidnie nad zdolnością kredytową budżetu gospodarstwa domowego uzyskujesz naturalnie przewagę negocjacyjną z bankiem detalicznym, a także firmą pożyczkową. Poza tym możesz porównywać kredyty gotówkowe za pośrednictwem multimedialnych narzędzi. Dzięki temu wytypujesz oferty wyłącznie z najniższym wskaźnikiem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Przy wyborze rat malejących również zdecydowanie obniżysz ogólny koszt kredytu gotówkowego. W takim przypadku odsetki kształtują się od nieco niższego kapitału. Dodatkowo zastanów się nad lojalnością w stosunku do firm pożyczkowych, bo wiele z nich promuje stałych kredytobiorców znacznie lepszymi warunkami obsługi klienta. Tani kredyt gotówkowy jednak w końcu się kończy, a na to wpływ decydujący mają właśnie stopy procentowe.

Monitorowanie wskaźników makroekonomicznych wskazane
Jeżeli chcesz zaciągnąć kredyt długoterminowy na możliwie najlepszych warunkach powinieneś rozpatrzyć monitorowanie wskaźników makroekonomicznych, szczególnie inflacji, PKB, wahań stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Dzięki temu znacznie lepiej wytypujesz moment podpisania umowy kredytowej i nie narazisz się na niepotrzebne koszty. Poza tym przy dużym zaawansowaniu możesz wskazany proces powtarzać także przy zaciąganiu kredytów w walutach obcych. Czy znasz metody na obniżenie kosztów spłaty zobowiązania?