Wrz
04
Preferencje zadłużeniowe w kraju

Kredytodawcy analizują preferencje kredytobiorców, aby jeszcze lepiej dopasować oferty kredytów gotówkowych. Monitorowanie danych BIG DATA jest już standardem praktycznie w każdej dużej instytucji finansowej i nie tylko. W artykule poznasz najważniejsze preferencje zadłużeniowe, główne grupy docelowe pożyczek krótkoterminowych i szczególne cechy rynku kredytowego w Polsce. Dzięki temu nauczysz się lepszego poruszania po ofertach pożyczek gotówkowych, a tutaj znajdziesz więcej ciekawych artykułów pystyportfel.pl.

Z najpopularniejszych statystyk dotyczących rynku kredytowego wynika, że zadłużenie na poziomie krótko lub długoterminowym generuje mniej więcej trzydzieści procent wszystkich gospodarstw domowych w kraju. Liczba rośnie właściwie z roku na rok, a to częściowo wynika z obowiązywania bardzo niskich stóp procentowych, które jednocześnie likwidują praktycznie opłacalność zakładania lokat bankowych. Zadłużenie przy aktualnym standardzie prowadzenia polityki monetarnej opłaca się po prostu bardziej, a niska rata rzadko przeszkadza, nawet przy generowaniu stosunkowo niewielkich dochodów miesięcznych. Największe zadłużenie zgłaszają gospodarstwa domowe, gdzie średnia wieku wynosi 25 – 35 lat. Poniżej 25 lat trudno jeszcze o pozytywną historię kredytową, czy o solidne zarobki. Bliżej trzydziestki rozpoczyna się również myślenie o kredytach hipotecznych, a pożyczki gotówkowe schodzą delikatnie na dalszy plan. Zdecydowanie częściej z krótkoterminowych pożyczek gotówkowych korzystają ludzie mieszkający w średniej wielkości aglomeracjach, gdzie potrzeby konsumpcyjne rosną, natomiast pensje utrzymują się na dość przeciętnym poziomie. Największe zadłużenie generuje klasa specjalistów, właściwie niezależnie od branży. Dzięki znaczącej wiarygodności ekonomicznej gospodarstwa domowe wyspecjalizowanych pracowników negocjują znacznie lepsze warunki pozyskania zadłużenia. To umożliwia poprawienie efektywności wydatków. Większość kredytobiorców boi się nadmiernego zaangażowania w kredyty gotówkowe, a zatem kwoty zadłużenia nie są zbyt porażające. To z reguły 1000 – 10 000 złotych. Większość kredytów gotówkowych mieści się w przedziale 5000 – 10 000 złotych. Przy kilku latach spłaty taka kwota nie jest trudna do spłacenia, nie wymaga szczególnych zabezpieczeń majątkowych, pozwala na dość długoterminowe planowanie wydatków gospodarstwa domowego.

Kredytobiorcy posiadają stosunkowo dużą świadomość rozwoju rynku kredytowego. Wielu klientów instytucji finansowych najpierw zgłasza się do doradcy kredytowego, głównie niezależnego, aby ocenić od podstaw zdolność kredytową i wytypować po prostu najlepsze oferty. Praktycznie 50% kredytobiorców wszystkich typów miało w pewnym momencie styczność z pośrednikiem. Nawet z powodu dopełnienia formalności. Specjalista doskonale wie, jak wypełnić bezbłędnie wniosek kredytowy. Pokazuje, jakie pola są obowiązkowe, a jakie jedynie dobrowolne przy analizie finansowej i jakościowej klientów banków, czy firm pożyczkowych. Pożyczki to najczęściej zły pomysł wśród osób o dochodach zbliżonych do 1200 – 1500 złotych. Wtedy bardzo łatwo o wykorzystywanie kredytów w ramach konsumpcji, na bieżąco, co prowadzi w końcu do pogorszenia zdolności kredytowej, a nawet do uruchomienia procesu windykacji. Ze względu na ograniczenie kosztów pozaodsetkowych kredyty gotówkowe, a nawet chwilówki w parabankach stały się bardziej bezpieczne dla przeciętnego gospodarstwa domowego. W jakiej grupie przedstawionych powyżej kredytobiorców się znajdujesz i czy chętnie korzystasz z krótkoterminowych form zadłużeniowych?

Lip
02
Kredyt gotówkowy ale rozsądnie

Finanse wcale nie muszą być takie dalekie, kiedy jest nagła potrzeba dodatkowego zastrzyku pieniądza, warto jest przeanalizować kredyt gotówkowy. Jest to propozycja dla osób, które preferują komfortowe warunki użytkowania oraz jasne zasady. Najważniejsza w tym przypadku jest wiedza, zawsze gdy chodzi o pieniądze zaleca się na pierwszym miejscu stawiać bezpieczeństwo, w końcu nie codziennie jest taka inwestycja jak właśnie kredyt gotówkowy.

Podstawą w tym przypadku jest zapoznanie się z tematem, a więc czy rzeczywiście jest świadomość na czym polega oraz czym charakteryzuje się kredyt gotówkowy? Jest to inwestycja bankowa, kiedy pobierane są jakiekolwiek środki osoba zainteresowana staje się kredytobiorcą, czyli dłużnikiem ze zobowiązaniami. Istotna jest oczywiście regulacja długu w odpowiednim terminie, kiedy jest konsekwentne podejście, wtedy też ogromne prawdopodobieństwo zadowalającej transakcji. Wiedza i jeszcze raz wiedza, to kluczowy punkt, im więcej pobiera się wiadomości tym klient może być spokojny, bo zagwarantowana jest pełna ochrona interesów. Oto analiza najczęściej wybieranych kredytów gotówkowych:

Sporą popularnością wśród klientów cieszy się kredyt gotówkowy na dowolny cel. Powinno być to jak najbardziej zrozumiałe, bo przecież oferta ta jest kusząca, cechuje się minimum formalności oraz wygodą. Każda zainteresowana osoba jednak powinna zdawać sobie sprawę, że aby stać się klientem należy pierw przedstawić swoja wiarygodność. Bank to przecież poważna instytucja, która konsekwentnie dba o swoje bezpieczeństwo, a więc wymagany jest weksel in blanco, poręczenie osób trzecich oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu. Senior także ma otwartą drogę kredytu gotówkowego na dowolny cel, tutaj trzeba zaprezentować w określonym czasie ostatni wycinek emerytury oraz zaświadczenie z ZUS. Z tych dokumentów jest możliwość dokładnego obliczenia kwoty jaka jest realna do wywalczenia. Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy na dowolny cel? Tutaj absolutnie nie ma żadnych specjalnych wytycznych, czy też ukrytej listy, którą należy się kierować. Wszystko tak naprawdę zależy od osoby zainteresowanej. Kolejną ciekawą ofertą finansową jest kredyt na rachunek bieżący, czym się on wyróżnia? Jest to przede wszystkim oszczędność czasu, ponieważ wykorzystywane jest istniejące konto. Bank dla zabezpieczenia własnych interesów bardzo dokładnie sprawdza historię podanego rachunku pod kątem zadłużeń. W momencie kiedy klient jest wiarygodny może czekać na pozytywną opinię o wypłaceniu ustalonego kapitału. Karta kredytowa jest tania w utrzymaniu, lecz nie to jest najistotniejszym elementem. Jest to doskonała propozycja dla osób, które nie zawsze racjonalnie potrafią współgrać z pieniądzem, po prostu nie maja ograniczeń, co do wydawania pieniędzy. Na karcie kredytowej są zamrożone środki, które można wypłacać, ale tylko w określonej kwocie, to jest dzienny limit. Metodą tą chwali sobie mnóstwo użytkowników, gwarantuje ona bezpieczeństwo kapitału.

Kwi
09
Czy dług może być inwestycją?

Dług jest zawsze postrzegany jako wróg osobistego postępu finansowego, a każdy konwencjonalny doradca finansowy doradzi ci, abyś nie zaciągał długów przez całe swoje życie. Taka rada jest logiczna pod wieloma względami, szczególnie w przypadku osób, które pożyczają pieniądze bez odpowiedniego planowania.

Główną wadą porad dotyczących życia bez długów jest to, że ignoruje siłę dźwigni. Dźwignia jest pojęciem używanym przez osoby zamożne, aby stworzyć więcej pieniędzy pochodzących z firmy i inwestycji - korzystając z pieniędzy innych ludzi. Różnica między nimi a typowym pożyczkobiorcą z banku jest taka, iż są w stanie w sposób zrównoważony zapewnić, że pieniądze, które pożyczają, zwiększają ich wartość netto, a nie stworzą obciążenie finansowe.

Dług a inwestycje
Te same zasady stosowane przez osoby o wysokich dochodach, aby zwiększyć swoje bogactwa za pomocą cudzych pieniędzy pożyczonych od banków i innych inwestorów, mogą być stosowane na poziomie indywidualnym. Kiedy zaczynasz dbać o swoje osobiste planowanie finansów, są dwie podstawowe rzeczy, którymi będziesz się zajmować. Najpierw będziesz musisz wiedzieć, ile pieniędzy zamierzasz wydawać miesięcznie w następnym okresie budżetowym - który często wynosi jeden rok/dwanaście miesięcy. Następnie musisz ustalić, skąd otrzymasz pieniądze, aby spełnić wszystkie przedstawione miesięczne wydatki i nadal mieć nadwyżkę, aby móc oszczędzać i inwestować, aby zwiększyć swoje bogactwo. Jeśli całkowity miesięczny dochód nie wystarcza, aby pokryć całkowite miesięczne wydatki - będziesz musiał rozważyć inne alternatywne sposoby na pokonanie tej luki.

Pierwszą opcją, którą większość osób i gospodarstw domowych musi zorganizować w celu zmniejszaniu deficytu własnego i domowego budżetu, jest zaciąganie pożyczek. Może to być pożyczanie od innych członków rodziny, przyjaciół lub zaciąganie pożyczek z banku poprzez kredyty w rachunku bieżącym. Najbardziej popularnym pożyczaniem jest jednak zadłużenie na karcie kredytowej, które gromadzisz, które tworzysz w sklepach detalicznych i innych miejscach, w których robisz zakupy. Większość osób woli używać kart kredytowych, ponieważ dają one możliwość kupowania większej ilości towarów i usług, niż ich obecne saldo gotówki im na to pozwala.

To, co większość osób ignoruje, to fakt, że jeśli nie będziesz ostrożnie zarządzać użyciem swojej karty kredytowej, możesz skończyć z ogromnym długiem, który może doprowadzić cię do bankructwa, a twoja ocena kredytowa ucierpi w tym procesie.

Lut
14
W jakich warunkach kredyt gotówkowy jest najtańszy?

Praktycznie każdy kredytobiorca interesuje się możliwie najtańszym kredytem gotówkowym, w którym występują niskie koszty pozaodsetkowe, a także oprocentowanie nominalne. W jakich jednak warunkach funkcjonowania gospodarki krajowej kredyt gotówkowy charakteryzuje się maksymalną opłacalnością dla przeciętnego gospodarstwa domowego? W artykule ocenisz przede wszystkim wpływ cyklu koniunkturalnego i polityki monetarnej (optymalizacji stóp procentowych) na sektor kredytów krótkoterminowych oraz długoterminowych. Dzięki temu znacznie lepiej podejdziesz do typowania najlepszych ofert w bankach detalicznych i firmach pożyczkowych, a znajdziesz je na portalu splatka.pl.

Znaczenie polityki monetarnej na rynku kredytowym
Niskie stopy procentowe ustalane standardowo przez banki centralne na całym świecie stanowią o opłacalności wszystkich rodzajów zadłużenia, oczywiście przy pominięciu tzw. kosztów pozaodsetkowych. W kraju od dekady obowiązują niskie stopy procentowe, a statystyki branży kredytowej mówią wyraźnie o wzroście zainteresowania pożyczkami krótkoterminowymi, kredytami hipotecznymi, ale już nie w walutach obcych, tylko w złotówkach, kredytami ratalnymi w sklepach. Kredyt gotówkowy jest najtańszy paradoksalnie tuż po zakończeniu kryzysu finansowego, bo wtedy banki centralne obniżają znacząco stopy procentowe. To inaczej luzowanie polityki pieniężnej, które ma doprowadzić do pobudzenia makroekonomicznych wskaźników. Polityka monetarna odgrywa sporą rolę w nowoczesnej teorii ekonomii. Bez nadzoru banków centralnych nie ma mowy o prawidłowej regulacji cyklu koniunkturalnego. Niektórzy specjaliści, szczególnie z Austriackiej Szkoły Ekonomii podnoszą wątek wywoływania cyklów koniunkturalnych właśnie przez manipulowanie stopami procentowymi. Aktualny system na pewno szybko się nie zmieni, a wymagałby gruntowanych reform na wielu poziomach. Kredyt gotówkowy jest również znacznie tańszy po ograniczeniu kosztów pozaodsetkowych ustawami. Odgórne limity dobrze wpłynęły na kredytobiorców, natomiast jednocześnie wyeliminowały z sektora kredytowego wiele podmiotów, najczęściej nieuczciwych lub ze złą strategią zarządzania.

Jak obniżyć dodatkowo koszty kredytu gotówkowego?
Jeżeli pracujesz solidnie nad zdolnością kredytową budżetu gospodarstwa domowego uzyskujesz naturalnie przewagę negocjacyjną z bankiem detalicznym, a także firmą pożyczkową. Poza tym możesz porównywać kredyty gotówkowe za pośrednictwem multimedialnych narzędzi. Dzięki temu wytypujesz oferty wyłącznie z najniższym wskaźnikiem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Przy wyborze rat malejących również zdecydowanie obniżysz ogólny koszt kredytu gotówkowego. W takim przypadku odsetki kształtują się od nieco niższego kapitału. Dodatkowo zastanów się nad lojalnością w stosunku do firm pożyczkowych, bo wiele z nich promuje stałych kredytobiorców znacznie lepszymi warunkami obsługi klienta. Tani kredyt gotówkowy jednak w końcu się kończy, a na to wpływ decydujący mają właśnie stopy procentowe.

Monitorowanie wskaźników makroekonomicznych wskazane
Jeżeli chcesz zaciągnąć kredyt długoterminowy na możliwie najlepszych warunkach powinieneś rozpatrzyć monitorowanie wskaźników makroekonomicznych, szczególnie inflacji, PKB, wahań stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Dzięki temu znacznie lepiej wytypujesz moment podpisania umowy kredytowej i nie narazisz się na niepotrzebne koszty. Poza tym przy dużym zaawansowaniu możesz wskazany proces powtarzać także przy zaciąganiu kredytów w walutach obcych. Czy znasz metody na obniżenie kosztów spłaty zobowiązania?

Lis
27
Lokata czy konto oszczędnościowe?

Każdy z nas chce odpowiednio zabezpieczyć swoją przyszłość. Podstawą jest wybranie odpowiedniego sposobu oszczędzania, dzięki któremu nie tylko zabezpieczymy nasze środki, ale również wypracujemy zysk. Na rynku usług finansowych istnieje obecnie wiele rozwiązań, które nam to umożliwiają. Wśród nich najpopularniejsze są lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Które rozwiązanie warto wybrać? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Lokata - pewny zysk

Jednym z podstawowych produktów finansowych stworzonych z myślą o osobach, które chcą bezpiecznie przechowywać swoje oszczędności a jednocześnie wypracować zysk są lokaty bankowe. To produkt finansowy, który pozwala nam zyskać kilka procent w skali roku. Lokaty bankowe dzielą się na krótko oraz długoterminowe. Ich zaletą jest spory zysk oraz bezpieczeństwo. Niestety, decydując się na złożenie pieniędzy na lokacie bankowej musimy pogodzić się z tym, że w czasie jej trwania nie powinniśmy decydować się na wypłatę środków. Większość banków konstruuje umowy w ten sposób, że wcześniejsza wypłata oznacza brak zysku.

Konto oszczędnościowe - płynność finansowa

Konto oszczędnościowe to kolejna propozycja dla osób, które chcą mądrze oszczędzać. Są nieco niżej oprocentowane, więc zysk, jaki wypracują nasze pieniądze będzie mniejszy. Mimo to, możemy zyskać naprawdę sporo - zwłaszcza przy dużym kapitale. Zaletą konta oszczędnościowego jest fakt, że pieniądze, jakie zdecydowaliśmy się odłożyć są wciąż dla nas dostępne - bez trudu możemy wypłacić je w każdej chwili, np. w sytuacjach wymagających nagłych wydatków. Jest to więc rozwiązanie bardziej elastyczne.

Podsumowując, jeśli zależy nam na tym, by osiągnąć jak największy zysk warto zdecydować się na założenie lokaty. Jest to co prawda rozwiązanie, które sprawia, że nie możemy korzystać ze swoich pieniędzy, niemniej jednak oprocentowanie na lokatach jest wyższe niż na kontach oszczędnościowych. Jeśli jednak nie mamy pewności, czy nie będziemy musieli ruszyć naszych zasobów finansowych warto zdecydować się na konto oszczędnościowe. Zysk będzie mniejszy, jednakże nasze pieniądze pozostają bezpieczne i możemy w każdej chwili z nich skorzystać. Jak więc widać, każdy z nas może wybrać rozwiązanie idealnie dopasowane do jego potrzeb.