Kwi
28
Problem opodatkowania lokat bankowych

Opłacalność lokat bankowych jest dyskusyjna. W ostatnich latach gospodarka światowa weszła w okres panowania niskich, a wręcz zerowych stóp procentowych. Taka sytuacja powoduje ograniczenie oprocentowania na lokatach bankowych. Niestety nawet minimalny zysk z lokaty jest opodatkowany. W Polsce podatek wynosi dziewiętnaście procent. To potocznie mówiąc podatek Belki.

Podatek od zysków kapitałowych niekorzystny z perspektywy oszczędzających

Podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki ogranicza w ogromnym stopniu rynek lokat bankowych. Struktura podatku jest skierowana teoretycznie do produktów inwestycyjnych. Kiedy inwestor zarabia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, handluje obligacjami korporacyjnymi lub udziela pożyczek społecznościowych, wtedy naturalnie płaci 19% w rozliczeniu rocznym. Lokata bankowa tylko oszczędza. Oszczędzanie to nie inwestowanie, a podatek po prostu zniechęca do długoterminowej współpracy z bankami. Niezależnie bowiem od czasu oszczędzania płacisz 19%. Banki detaliczne w kraju regulują kwestie podatkowe za klientów. Nie musisz wpisywać zysków z lokat bankowych do formularza PIT. Można w dużym stopniu założyć, że opodatkowanie lokat bankowych jest zdecydowanie niesprawiedliwe i szkodzi interesom społeczeństwa. Nie ma bowiem motywacji do generowania wysokich oszczędności w zamian za racjonalne zyski z lokaty. Lokata bankowa stała się produktem zdecydowanie niszowym. Niektórzy ludzie zupełnie rezygnują z zakładania lokat o oprocentowaniu rocznym na poziomie zaledwie 1 – 2%. Jeżeli dołożyć do tego podatek i inflację sytuacja staje się niezbyt ciekawa. Wydawanie pieniędzy jest dla gospodarki wartościowe, ale oszczędności umożliwiają finansowanie różnorodnych inwestycji, często innowacyjnych. Bez umiejętności oszczędzania trudno mówić o rozwoju innowacyjności, o ryzyku w dłuższej perspektywie.

Czy masz jakieś alternatywy?

Lokata i tak w dalszym ciągu ochrania oszczędności przed procesem inflacji, chociaż przed wykorzystaniem produktu warto porównać wszystkie oferty w bankach detalicznych. Możesz korzystać również z promocji na lokaty bankowe, gdzie masz do czynienia ze znacznie większym, okresowym oprocentowaniem. W taki sposób nawet lokata bankowa podlega dywersyfikacji.

Mar
27
Kompetencje doradcy kredytowego

Doradztwo kredytowe to ciekawa kategoria na rynku udzielania pożyczek krótko oraz długoterminowych. Większość pożyczkobiorców uważa, że kredytobiorca charakteryzuje się solidną wiedzą ekonomiczną, a także uczciwymi kompetencjami. Niestety rynek doradztwa kredytowego nie jest regulowany. Można na niego wejść z dnia na dzień, bez doświadczenia, bez szczególnych kwalifikacji, wiedzy, a nawet właściwego wizerunku. Na co zatem zwrócić uwagę podczas wybierania doradcy kredytowego do współpracy?

Po co kredytobiorca sięga po pomoc u doradcy kredytowego?

To jedno z najważniejszych pytań branżowych. Kredytobiorca nie jest w stanie ocenić samodzielnie szczególnych parametrów umów kredytowych i przez to zgłasza się do doradcy. Poza tym doradcy kredytowi umożliwiają zaciągnięcie zobowiązania, często przy średniej lub słabej zdolności kredytowej, znają dokładnie oferty banków, parabanków, a nawet współpracują z inwestorami indywidualnymi.

Jakich kompetencji warto spodziewać się po doradcy kredytowym?

W uprawieniu zawody niezależnego doradcy kredytowego najważniejsza jest znajomość podstaw matematyki finansowej. Od doradcy można spodziewać się umiejętnego obliczania rat kredytów (każdego rodzaju), dopasowania parametrów pożyczki do specyfiki ekonomicznej budżetu gospodarstwa domowego klienta. Studia ekonomiczne (finansowe) to dobry wstęp do uprawienia zawodu doradcy kredytowego. To doradca kredytowy powinien uczciwie oszacować ryzyko zobowiązania w krótkiej i dłuższej perspektywie. Najczęściej ocena ryzyka odbywa się na gotowych szablonach, ale doświadczony doradca rozpatruje każdy przypadek indywidualnie i nie dociera tylko do ofert kredytów gotówkowych, gdzie występuje najwyższa prowizja za pozyskanie klienta. Tak naprawdę każda instytucja pożyczkowa posiada wielu niezależnych specjalistów do współpracy. Dzięki temu pożyczkodawca dociera do większej rzeszy potencjalnych kredytobiorców. Niezależny doradca przejmuje na siebie obowiązki formalne i to on w pierwszej kolejności kontaktuje się z klientem, co umożliwia ograniczenie strat czasu w bankach i parabankach. Kiedy doradca podpisuje umowę to jasne, że klient jest już maksymalnie zainteresowany. Dobry doradca działa też na poważnym rynku kredytów hipotecznych i rozumie wszystkie procedury wieczystoksięgowe i dotyczące realizacji inwestycji budowlanych. Dobrze, jeżeli doradca kredytowy korzysta z wielu ofert, potrafi je porównywać i wywierać nacisk negocjacyjny względem obniżenia stopy oprocentowania, prowizji, opłat manipulacyjnych. Zaufanym doradcom kredytowym banki bardzo często przydzielają pewne widełki negocjacyjne, co pozwala realnie ograniczyć koszt długoterminowego zobowiązania.

Długoterminowa współpraca z doradcą kredytowym wskazana

Doradca przyjmuje od klienta wniosek kredytowy, analizuje jego poprawność, co gwarantuje lepsze parametry w BIK. Warto też zastrzec w umowie kredytowej, że wolisz się długoterminowo kontaktować z doradcą, a nie przedstawicielem banku, ponieważ wtedy dochodzi do nawiązania pewnej więzi. Nie trzeba też od podstaw wyjaśniać własnego, ewentualnego problemu. Każdy doradca kredytowy przetwarza dane klientów stacjonarnie lub multimedialnie, dlatego wiedza o wytycznych GIODO jest właściwie niezbędna do efektywnego i uczciwego prowadzenia działalności. Doradca kredytowy to zawód nieregulowany, dość trudny ze względu na ograniczone stawki prowizji, wymaga dokładnej znajomości parametrów rynku kredytowego, a także alternatywnych form pozyskiwania funduszy dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Lut
24
Kredyt i pożyczka, to nie to samo.

Te dwa pojęcia można używać zamiennie. Biorąc formalny punkt widzenia mogą się one różnić. Jaka jest główna puenta pożyczki oraz kredytu? Z pewnością w tym przypadku należy powiedzieć o zaciągnięciu długu. Bardzo często z tego powodu można się spotkać z zamiennym stosowaniem tych pojęć. Można jednak powiedzieć o kilku różnicach jakie tutaj mogą występować.

Warto sobie uświadomić to iż kredyt można otrzymać w banku. Ten termin jest przeznaczony tylko i wyłącznie bankom. Zgodnie z prawem bankowym w art. 5 można stwierdzić to iż udzielenie kredytu może być czynnością bankową. Z tego powodu można liczyć na różnego rodzaju konsekwencje prawne oraz ekonomiczne. Jeśli chodzi o art. 69 to tutaj umowa kredytu winna się zawierać na piśmie. Jeśli chodzi o element umowy kredytu to warto tutaj zaliczać oczywiście kwotę kredytu, termin spłaty kredytu oraz zasady. Najważniejsze jest w takiej sytuacji jasne określenie celu kredytu.

Biorąc pod uwagę pożyczkę należy uświadomić sobie to iż to może być pojęcie trochę szersze. W wielu przypadkach pożyczkodawca to oczywiście instytucja bądź podmiot fizyczny z tym warunkiem iż pożyczone pieniądze nie są osoby trzeciej. Jeśli chodzi o zasady to regulacje dotyczą kodeksu cywilnego. Zasady pożyczki mogą być z pewnością dość luźne. Główna różnica w odniesieniu do kredytu to oczywiście fakt iż pożyczone pieniądze można wydać w obojętnie jakim celu. Niska kwota pożyczki nie będzie zobowiązywać podpisywania umowy. Na pewno występować tutaj będzie zasada między pożyczkobiorcą oraz pożyczkodawcą. Większa kwota winna dotyczyć spisania umowy jaka może stanowić podstawę do różnego rodzaju rozstrzygnięć. Najważniejsze różnice jakie w tym przypadku mogą występować dotyczyć będą oczywiście tego jaka tutaj będzie występować cena oraz kwota, regulacje prawne, rodzaj umowy, tego kto może ją udzielać oraz przeznaczenie. Jeśli chodzi o kredyt to tutaj główna charakterystyka dotyczy prawa bankowego, w przypadku pożyczki należy powiedzieć o kodeksie cywilnym. Jaki jest cel tych dwóch rozwiązań? Oczywiście kredyt zawiera przeznaczenie określone w umowę, a pożyczka jest kompletnie dowolna. Rodzaj umowy może się także różnić. Kredyt zawiera formę pisemną razem z kosztem i terminem zwrotu, a pożyczka składa się z dowolnej formy umowy. Kwota więcej jak 500zł dotyczy pisemnego zawarcia umowy.

Sty
26
Jak klasyfikujemy kredyty.

Kredytem można nazwać pewnego rodzaju odstąpienie wartości pieniężnej w zamian za zobowiązanie się, iż ta kwota zostanie w określonym czasie zwrócona łącznie z odsetkami jakie zostaną naliczone odnośnie do procentowania jakie ma dany kredyt. Z kredytem wiążą się określone koszta. Są nimi odsetki. Są one w dużej mierze uzależnione od wielkości stóp procentowych jakie co miesiąc są ustalane i podawane przez Rade Polityki Pieniężnej. Kredyt może zostać udzielony tylko i wyłącznie przez instytucje jakie posiadają ku temu określone upoważnienia. Taka instytucja nazywana jest wierzycielem w stosunku do osoby jakiej udzieliła kredytu, po najlepsze oferty wejdź na http://www.niskarata.org.

Kredyt może zostać udzielony zarówno w złotówkach jak i w obcych walutach. Kredyty mają różny charakter i biorąc go pod uwagę kredyty można podzielić na dwie grupy. z jednej mamy kredyty towarowe zaś z drugiej kredyty pieniężne. Kredyt towarowy jest kredytem z jakim mamy do czynienia w momencie, kiedy sprzedawca odracza moment, kiedy pobierze pieniądze za towar jaki sprzedał. W przypadku kredytu pieniężnego wierzyciel uzgadnia sumę pieniędzy z kredytobiorcą i określa czas na sfinansowanie jego potrzeb. Kredyty można również podzielić ze względu na termin ich spłaty. Tutaj wyróżnia się trzy rodzaje kredytów. Pierwszy z nich jest kredyt krótkoterminowy jaki udzielany jest na okres do jednego roku. Drugą grupę stanowią kredyty średnioterminowe, które brane są na okres od roku do lat trzech. Ostatnia trzecia grupa to kredyty długoterminowe jakich udziela się na okres powyżej trzech lat. Kredyty można jeszcze podzielić na kredyty gospodarcze i na kredyty dla osób fizycznych.

Każdy kredyt trzeba w jakiś sposób spłacić. Ustala się ku temu raty kredytu. Rata kredytu stanowi koszt jaki naliczany jest co miesiąc. W jego skład wchodzi rata kapitałowa oraz rata odsetkowa. Rata kapitałowa jest niczym innym jak częścią kwoty jaką pożyczamy i jaka co miesiąc jest spłacana. Rata odsetkowa natomiast jest kwota jaka jest dodawana do raty kapitałowej. Wielkość odsetek uzależniona jest od wielkości oprocentowania jakie ma kredyt. Raty kredytu można podzielić na raty stałe i raty malejące. W przypadku rat stałych jaka sama nazwa wskazuje każda jest jednakowa. Kwota jaką pożyczyliśmy dzieli się na jednakowe, równe części i spłaca się je co miesiąc. W przypadku rat malejących każda kolejna jest mniejsza. Tym samy pierwsza rata jaką wpłacamy jest największa zaś ostatnia wpłacona przez nas jest najmniejsza.

Kredyty można również podzielić ze względu na ich przeznaczenie. W tym podziale można wyróżnić trzy rodzaje kredytów. Mamy kredyty przeznaczone na działalność gospodarczą, kredyty konsumpcyjne oraz kredyty mieszkaniowe. Kolejny z podziałów to podział kredytów na czas ich spłaty. Tutaj mamy kredyty krótkoterminowe spłacane do jednego roku, kredyty średnioterminowe spłacane do pięciu lat i kredyty długoterminowe jakie spłaca się więcej niż pięć lat. Kredyty możemy również podzielić ze względu na ich zabezpieczenie. Tutaj wyróżniamy kredyty lombardowe i kredyty hipoteczne. W przypadku kredytów lombardowych ich zabezpieczeniem jest zastaw bankowy na jakiś wartościowy przedmiot. Może być nim również towar lub papiery wartościowe. W przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczeniem jest hipoteka jaką ustanawia się na nieruchomość na jaką ten kredyt jest brany. Patrząc na podziały kredytów warto zwrócić uwagę na podział kredytów ze względu na ich walutę. Tutaj wyróżniamy kredyty w polskich złotówkach i kredyty w dewizach. Jak widać kredyty można podzielić na wiele grup ze względu na określone warunki jakie spełniają.

Paź
13
Kredyty konsumpcyjne, towarowe i akceptacyjne.

Jednym z kredytów bankowych z jakich mogą skorzystać kredytobiorcy jest kredyt konsumpcyjny. Bank udziela go na określoną potrzebę danego klienta, z którym ustala indywidualnie jak ma wyglądać spłata tegoż kredytu. W przypadku kredytów konsumpcyjnych najczęściej zabezpieczeniem jest poręczenie innej osoby lub dochody kredytobiorcy. Bank wylicza każdemu kredytobiorcy zdolność kredytową. Jest to zdolność do spłacenia zaciągniętego kredytu. Taki kredyt najczęściej brany jest po to, aby pozyskać pieniądze na określony cel. Nie jest koniecznością wzięcie kredytu, gdyż pieniądze mają być na coś dodatkowego, bez czego na ogół można sobie poradzić. Bardzo często kredyt brany jest na kupno jakiegoś sprzętu do domu, czy też na remont mieszkania.

Kredyt akceptacyjny zaliczany jest do grupy kredytów krótkoterminowych. Jest on pewną odmianą kredytu dyskontowanego. Do tego, aby można było taki kredyt uruchomić potrzebne jest zawarcie określonej umowy. Na jej mocy bank akceptuje wystawione weksle jakie sporządziła uprawniona do tego osoba. Wszystko musi dziać się zgodnie z podpisaną umową. Kredyt akceptacyjny udzielany jest na krótki odcinek czasu. Najczęściej pieniądze pozyskane w ten sposób mają być przeznaczone na finansowanie bieżących działalności. Bank jaki przyjmuje weksel to bank akceptacyjny, nie daje on klientowi do dyspozycji pieniędzy, a tylko poprzez podpisany weksel jest on głównym dłużnikiem wekslowym jaki ma obowiązek tek weksel wykupić. Weksel, który zostanie zaakceptowany można złożyć w tym banku w jakim go zaakceptowano jak też i w innym banku. W niektórych przypadkach bank może chcieć zabezpieczenie kredytu. Przyjmując weksle banki sprawdzają, czy są one zgodne z prawem wekslowym i ich kwota nie jest wyższa od sumy jaka została wskazana w umowie. Bank patrzy również na terminy płatności, aby były one zgodne z umową. Powinien być również wskazany oddział banku akceptacyjnego.

Bez względu na to jaki kredyt wybierzemy jako kredytobiorcy mamy swoje określone uprawnienia. Możemy taki kredyt spłacić przed terminem. Czasami taka wcześniejsza spłata kredytu obarczona jest z przymusem zapłacenia prowizji. Może być to zapisane w umowie jaką podpiszemy z bankiem. Co istotne każdy kredytobiorca ma prawo zrezygnować z kredytu w przeciągu dwóch tygodni. W tym czasie bez żadnego tłumaczenia dlaczego może odstąpić od umowy i zwrócić pożyczone pieniądze. Trzeba wówczas napisać specjalne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli jeszcze nie otrzymaliśmy pieniędzy od banku po prostu bank im nam nie wypłaci. W przypadku, kiedy mamy już pieniądze na koncie musimy je zwrócić we wskazanym przez bank terminie.