Paź
13
Kredyty konsumpcyjne, towarowe i akceptacyjne.

Jednym z kredytów bankowych z jakich mogą skorzystać kredytobiorcy jest kredyt konsumpcyjny. Bank udziela go na określoną potrzebę danego klienta, z którym ustala indywidualnie jak ma wyglądać spłata tegoż kredytu. W przypadku kredytów konsumpcyjnych najczęściej zabezpieczeniem jest poręczenie innej osoby lub dochody kredytobiorcy. Bank wylicza każdemu kredytobiorcy zdolność kredytową. Jest to zdolność do spłacenia zaciągniętego kredytu. Taki kredyt najczęściej brany jest po to, aby pozyskać pieniądze na określony cel. Nie jest koniecznością wzięcie kredytu, gdyż pieniądze mają być na coś dodatkowego, bez czego na ogół można sobie poradzić. Bardzo często kredyt brany jest na kupno jakiegoś sprzętu do domu, czy też na remont mieszkania.

Kredyt akceptacyjny zaliczany jest do grupy kredytów krótkoterminowych. Jest on pewną odmianą kredytu dyskontowanego. Do tego, aby można było taki kredyt uruchomić potrzebne jest zawarcie określonej umowy. Na jej mocy bank akceptuje wystawione weksle jakie sporządziła uprawniona do tego osoba. Wszystko musi dziać się zgodnie z podpisaną umową. Kredyt akceptacyjny udzielany jest na krótki odcinek czasu. Najczęściej pieniądze pozyskane w ten sposób mają być przeznaczone na finansowanie bieżących działalności. Bank jaki przyjmuje weksel to bank akceptacyjny, nie daje on klientowi do dyspozycji pieniędzy, a tylko poprzez podpisany weksel jest on głównym dłużnikiem wekslowym jaki ma obowiązek tek weksel wykupić. Weksel, który zostanie zaakceptowany można złożyć w tym banku w jakim go zaakceptowano jak też i w innym banku. W niektórych przypadkach bank może chcieć zabezpieczenie kredytu. Przyjmując weksle banki sprawdzają, czy są one zgodne z prawem wekslowym i ich kwota nie jest wyższa od sumy jaka została wskazana w umowie. Bank patrzy również na terminy płatności, aby były one zgodne z umową. Powinien być również wskazany oddział banku akceptacyjnego.

Bez względu na to jaki kredyt wybierzemy jako kredytobiorcy mamy swoje określone uprawnienia. Możemy taki kredyt spłacić przed terminem. Czasami taka wcześniejsza spłata kredytu obarczona jest z przymusem zapłacenia prowizji. Może być to zapisane w umowie jaką podpiszemy z bankiem. Co istotne każdy kredytobiorca ma prawo zrezygnować z kredytu w przeciągu dwóch tygodni. W tym czasie bez żadnego tłumaczenia dlaczego może odstąpić od umowy i zwrócić pożyczone pieniądze. Trzeba wówczas napisać specjalne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli jeszcze nie otrzymaliśmy pieniędzy od banku po prostu bank im nam nie wypłaci. W przypadku, kiedy mamy już pieniądze na koncie musimy je zwrócić we wskazanym przez bank terminie.