Maj
08
Czym wyróżnia się kredyt samochodowy?

Chcąc kupić auto klient stoi przed wyborem zaciągnięcia zwykłego kredytu gotówkowego lub kredytu samochodowego. Główną różnicą jest fakt, że kredyt motoryzacyjny to przede wszystkim kredyt celowy, czyli przeznaczony na konkretny produkt. Jednocześnie kredyt samochodowy jest tańszy niż kredyt gotówkowy. Dodatkowo można z niego korzystać przez dłuższy okres czasu w porównaniu do kredytu gotówkowego. Do zalet kredytu samochodowego należy także zaliczyć jego wysokość, gdyż nawet maksymalna kwota kredytu gotówkowego jest zwykle niższa niż kwota kredytu motoryzacyjnego.

Klienci na pewno docenią fakt, że kredyt samochodowy może być wzięty nawet na 10 lat (co jest raczej niemożliwe w przypadku kredytu gotówkowego). W ramach kredytu samochodowego wyróżnia się jego trzy rodzaje:

  • -standardowy, czyli wymagający płacenia comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych przez wskazany w umowie okres czasu (od 6 miesięcy do nawet 10 lat);
  • -jednoratowy, który jest głównie oferowany przez tzw. banki samochodowe (np. Toyota Bank), ale wymaga dużej wpłaty własnej (nawet 50% wartości samochodu), a pozostałą kwotę wpłacić trzeba po wskazanym okresie czasu. Są top kredyty nazywane 50/50, 60/40. Do podstawowej zalety tego rodzaju kredytu należy zaliczyć brak oprocentowania;
  • -kredyt balonowy, w trakcie którego klient płaci niską ratę, a dopiero ostatnia rata wynosi 20% wartości samochodu w dniu zakupu. Ten rodzaj kredytu nie wymaga wpłaty własnej.

Należy zwrócić uwagę, że koszt kredytu to przede wszystkim oprocentowanie (od 8% do 13% rocznie). Do kosztów należy doliczyć również pobieraną prowizję (od 2% do 5%). Trzeba też doliczyć koszty ubezpieczenia, ale spotkać można nawet kredyty samochodowe, które zabezpieczane są zastawem rejestrowym.

Banki stosują własne zabezpieczenia przy kredycie samochodowym jak np. cesje praw z polisy autocasco. Ten rodzaj zabezpieczenia polega na tym, że w razie zniszczenia samochodu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie bankowi. Innym rodzajem zabezpieczenia jest depozyt karty pojazdu czy przywłaszczenie z warunkiem zawieszającym (bank przejmuje pojazd, gdy klient nie dokonuje spłat rat kredytowych). Jako zabezpieczenie jest też traktowane wymaganie, aby klient wykupił ubezpieczenia od różnych ryzyk (np. ubezpieczenia na życie, od utraty pracy itd.). Są to instytucje, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka niespłacenia kredytu. Kredyt samochodowy jest rekomendowany przez banki i wciąż pozostaje popularną formą finansowania zakupu samochodu. Obecnie banki wycofują z oferty kredyty samochodowe, co sprawia, że coraz trudniej jest znaleźć najlepszy kredyt samochodowy.

Zaletą kredytu motoryzacyjnego jest fakt, że pozwala na zakup nowego lub używanego samochodu, ale pokrywa tylko koszt zakupu tymczasem pozostałe opłaty kredytobiorca musi już ponieść z własnej kieszeni. W przypadku kredytu samochodowego istnieje możliwość spłaty przed terminem bez żadnych prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.